På grund af den meget omtalte virus er al mødeaktivitet sat i bero.

10-05-20 Vi begynder nu at arrangere forskellige aktiviteter hvor vi kan mødes med god hensyntagen til de forholdsregler der nu er.