Leg med lys

Almindelig klubaften Vi skal lege med lange eksponeringer og lys i bevægelse. Husk stativ.