Nat fotografering

Som i ved vil der i weekenden 16-18/04 være mulighed for at komme på “guided” natfotografering.

Oplysninger og tilmelding til Knud.