Fra: Uffe Christensen <voresliv@jp.dk>
Emne: Ang. Jyllands-Postens fotokonkurrence VORES LIV
Kære Fotoklub,
Vi – Jyllands-Posten – henvender os til jer i en ganske bestemt spændende anledning:
Vi har netop søsat en ny stor fotokonkurrence, der er åben for alle.
VORES LIV hedder den, og den er på mange måder en moderne udgave af vores succesfulde fotokonkurrence VERDEN I FARVER, der kørte fra 1986 og 10 år frem.
Der er sket meget siden – det at fotografere er i kraft af blandt andet smartphones blevet noget alle beskæftiger sig med. På et eller andet plan.
Men da vi i VORES LIV bestemt også vægter kvalitet og fotografisk formåen, har vi valgt at henvende os til samtlige fotoklubber i Danmark med en opfordring til at deltage i og/eller udbrede kendskabet til konkurrencen, der for alvor starter om nogle uger, men som allerede nu er åben for indsendelse af bidrag.
Du kan her læse en artikel om konkurrencen, dens opbygning og om præmierne her:
Desuden har vi oprettet en særlig webside med diverse artikler, regler, upload-modul m.v.
Den finder du her:
Vi håber som sagt, at jeres medlemmer vil deltage, og at I vil være med til at udbrede kendskabet til konkurrencen.
På forhånd mange tak – og fortsat god sommer
Uffe Christensen
Jyllands-Posten
+45 20 19 41 63